Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ενότητα 1 – Οι οικογένειες τροφίμων και τα θρεπτικά συστατικά τους

American Heart Association (2005), Dietary recommendations for children and adolescents, AHA Scientific Statement, Circulation, 112, 1061–1075

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II – ΠΩΣ ΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ

Ενότητα 1 – Οι διατροφικές ανάγκες των εφήβων

Cena H. et al. (2018), Definition and diagnostic criteria for orthorexia nervosa: a narrative review of the literature, Eat and Weight Disorders, 24, 209-246

Ferrari M et al. (2011), Evaluation of iron status in European adolescents through biochemical iron indicators: the HELENA Study, European Journal of Clinical Nutrition, 65, 340–349

Lytle, L. (2002), Nutritional issues for adolescents, Journal of the American Dietetic Association, 102, 8-12

Nicklas TA. (2003), Calcium Intake Trends and Health Consequences from Childhood through Adulthood, Journal of the American College of Nutrition, 22, No. 5, 340–356

Story, M. et al. (2002), Individual and environmental influences on adolescent eating behaviors, Journal of the American Dietetic Association, 102(Suppl. 3), 40–51

Ενότητα 2 – Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με τη υπερβολική κατανάλωση κορεσμένων και trans λιπαρών οξέων

Achremowicz B, Korus J. (2007), Potrzeba regulacji zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności, Żywność Nauka Technologia Jakość, 3, 5–14

Aro A, Antoine JM, Pizzoferrato L, Reykdal O and van Poppel G. (1998), Trans Fatty Acids in Dairy and Meat Products from 14 European Countries: The TRANSFAIR Study, Journal of food composition and analysis, 11, 150–160

Fernández-San J. (2009), Trans fatty acids (TFA): Sources and intake levels, biological effects and content in commercial Spanish food, Nutricion hospitalaria: organo oficial de la Sociedad Espanola de Nutricion Parenteral y Enteral, 24, 515-520

Stender S, Astrup A, and Dyerberg J. (2008), Ruminant and industrially produced trans fatty acids: health aspects, Food and Nutrition Research, 52

World Health Organization (WHO) Thailand website, Trans fat, http://www.searo.who.int/thailand/areas/transfat/en/?fbclid=IwAR29NCdqXhmzwRVQ6Vc_7f4Kvudv51BeH4skHUh6LVSUnSSm_eHZO1DP3fQSection 3

Ενότητα 3 – Κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση σακχάρων και πρόσθετων τροφίμων

Bulletin World Health Organisation (2014), The science behind the sweetness in our diets, 92, 780-781, Retrieved December 12th 2018 from https://www.who.int/bulletin/volumes/92/11/14-031114.pdf

Σχετικά με τα Σάκχαρα:

Borland B. (2014), 500 children suffering from tooth decay are hospitalised every WEEK as sugary drinks and fruit juice take their toll, Health correspondent for Daily Mail, Retrieved December 12th 2018, from https://www.dailymail.co.uk/news/article-2690441/500-children-suffering-tooth-decay-hospitalised-WEEK-sugary-drinks-fruit-juice-toll.html

European Commission (2006), Annex of Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, Retrieved December 7th 2018, from https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims_en

Futura sciences (2001-2019), Glucose, Retrieved December 7th 2018, from https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-glucose-736/

International Diabetes Federation Europe (2016), IDF Europe Position on added sugar, Retrieved December 11th 2018, from http://www.eu-patient.eu/globalassets/library/publications/added-sugar-final_idf-europe-position.pdf

Mouth Healthy, Decay, American Dental Association, Retrieved December 10th 2018, from https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/d/decay

NCD Risk Factor Collaboration, Body-mass Index, Evolution of BMI over time, World Map – Obesity, Retrieved December 7th 2018, from http://www.ncdrisc.org/obesity-prevalence-map-ado.html

Payton M. (2016), Sugar addiction ‘should be treated as a form of drug abuse’, The Independent, Retrieved December 11th 2018, from https://www.independent.co.uk/news/science/sugar-has-similar-effect-on-brain-as-cocaine-a6980336.html

Planetoscope, Consommation mondiale de sucre, Conso Globe, Retrieved December 17th 2018, from https://www.planetoscope.com/sucre-cacao/473-consommation-mondiale-de-sucre.html

Santarelli R. (2018), Dans la famille FODMAPs, on demande la lettre D comme Disaccharide!, Le quotidien du patient, Retrieved December 7th 2018, from https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/d/decay

Santarelli R. (2018), Dans la famille FODMAPs, on demande la lettre M comme Monosaccharide!, Le quotidien du patient, Retrieved December 7th 2018, from https://le-quotidien-du-patient.fr/article/a-table/alimentation-sante/regime-pauvre-fodmaps/2018/05/29/fodmaps-monosaccharides/

World Health Organisation (2015), Guideline: Sugars intake for adults and children, Retrieved December 7th 2018, from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1

World Health Organisation (2015), WHO calls on countries to reduce sugars intake among adults and children, Press Release, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/en/

World Health Organisation (2016), WHO urges global action to curtail consumption and health impacts of sugary drinks, News Release, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/news-room/detail/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks

World Health Organisation (2018), Healthy diet, Fact sheets, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

World Health Organisation, (2014), The science behind the sweetness in our diets, Bulletin, Retrieved December 7th 2018, from http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/149782/9789241549028_eng.pdf?sequence=1

World Health Organisation, Body Mass Index – BMI, Health topics, Retrieved December 7th 2018, from http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi

World Health Organisation, Last update October 13th 2017, Facts and figures on childhood obesity, Commission on Ending Childhood Obesity, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/en/

World Health Organisation, Tenfold increase in childhood and adolescent obesity in four decades: new study by Imperial College London and WHO, News Release, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/news-room/detail/11-10-2017-tenfold-increase-in-childhood-and-adolescent-obesity-in-four-decades-new-study-by-imperial-college-london-and-who

World Health Organisation, What are the causes?, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, Retrieved December 7th 2018, from https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/en/

Σχετικά με τα Πρόσθετα Τροφίμων:

Blaylock R. L., (1994), Excitotoxins: The Taste That Kills, Health Press.

Dr. Mercola J. (2010), Top 10 Food Additives to Avoid, Retrieved December 14th 2018, from http://www.hungryforchange.tv/article/top-10-food-additives-to-avoid

Dr. Mercola J. (2018), Le MSG : ce tueur silencieux se cache-t-il dans vos placards de cuisine ?, Retrieved December 17th 2018, from https://french.mercola.com/sites/articles/archive/2018/12/17/msg-ce-tueur-silencieux-se-cache-t-il-dans-vos-placards-de-cuisine.aspx?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_content=facebookmercolafr_lead&utm_campaign=12172018_msg-ce-tueur-silencieux-se-cache-t-il-dans-vos-placards-de-cuisine&fbclid=IwAR1OccBzyYT9e30hu-Qb_54DshKbY0wtHD9GzLB843jBlp-wTRhkSHQ_ZnA

World Health Organisation (2018), Food additives, Fact sheets, Retrieved December 14th 2018, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-additives

Ενότητα 4 – Περιττό βάρος και παχυσαρκία: η επίδραση της προκατάληψης στην πνευματική υγεία

America Psychological Association (2016), Bullying and School Climate, https://www.apa.org/advocacy/interpersonal-violence/bullying-school-climate

Apfeldorfer G. (1993), Mangio, dunque sono. Obesità e anomalie nel comportamento alimentare, Marsilio

Apfeldorfer G. (1994), Anoressia, bulimia, obesità, Il Saggiatore

Bacchini D. et al. (2015), Bullying and Victimization in Overweight and Obese Outpatient Children and Adolescents: An Italian Multicentric Study, PLOS ONE, 10

Bruch H. (1994), Patologia del comportamento alimentare. Obesità, Anoressia mentale e personalità, VI edition Feltrinelli

Connolly C. (1945), The unquiet Grave, New York, Harper e Bros

Fruh S. M. et al. (2016), Obesity Stigma and Bias, The Journal of Nurse Practitioners, 12, 425-432 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S155541551630188X

Hruby A. et al. (2015), The Epidemiology of Obesity: A Big Picture, PharmacoEconomics, 33, 673-689 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40273-014-0243-x

Massa S. (1989), L’obesità come manifestazione di sofferenza psichica, Giornale storico di Psicologia Dinamica, 13, 105-133

Puhl R. (2005), Childhood Obesity and Stigma, Obesity Action Coalition, Guilford Press

Riva E. (2007), L’autostima allo specchio – La prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare in adolescenza, Franco Angeli

Schilder P. (1973), Immagine di sé e schema corporeo, Franco Angeli

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III – ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ενότητα 1 – Υγιεινές Διατροφικές Συμβουλές

Poe K. (2017), Plant-Based Diets and Phytonutrients: Potential Health Benefits and Disease Prevention, Archives of Medicine, 9, 1-7

Tuso PJ. et al (2013), Nutritional Updates for Physicians: Plant-based Diets, The Permanente Journal, 17, 61–66

Zielinska-Dawidziak M. (2015), Plant Ferritin—A Source of Iron to Prevent Its Deficiency, Nutrients, 7, 1184-1201

Ενότητα 2 – Διαβάζονται και Κατανοώντας τις ετικέτες των τροφίμων

European Food Safety Authority, Dietary Reference Values for the EU, Retrieved from https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs

IFOAM, Food Labelling, Retrieved from https://www.ifoam-eu.org/en/farm-food-environment/food-labelling

Joint WHO/FAO consultation (2003), Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases, Joint WHO/FAO consultation, Geneva, Technical Report Series, n.916, p.142, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42665/WHO_TRS_916.pdf;jsessionid=57BE1ADF6080941EFB1BB7C8F8286F23?sequence=1

Nestle M. and Ludwig DS. (2010), Front-pf-package food labels: public health or propaganda?, JAMA, 303, 771-772

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers

Roodenburg A.J.C., Popkin B.M. and Seidell J.C. (2011), Development of international criteria for a front of package food labelling system: the International Choices Programme, European Journal of Clinical Nutrition, 65, 1190–1200

The European Consumer Organisation – BEUC (2018), Nutrient Profiles, Factsheet, Retrieved from https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-005_nutrient_profile_factsheet.pdf

The European Consumer Organisation – BEUC (2018), Food Labels: Tricks of the Trade: our recipe for honest labels in the EU, Retrieved from https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-049_our_recipe_for_honest_labels_in_the_eu.pdf

The UK Food Guide, E numbers and Food Additives, Retrieved from http://www.ukfoodguide.net/index.htm

Wandel M. (1997), Food labelling from a consumer perspective, British Food Journal, 99, 212-219

Ενότητα 3 – Σωματική Άσκηση

Andersen LB et al. (2006), Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study), Lancet, 368, 299-304

Australian Government Department of Health, Australian 24-Hour Movement Guidelines for Children and Young People (5-17 years) – An Integration of Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep, Last updated 12 April 2019, https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-24-hours-phys-act-guidelines

Blair S.N. et al. (1989), Exercise and Fitness in childhood: implications for a lifetime of health, in Perspectives in Exercise Science and Sports, II, Youth, exercise and sport, Gisolfi CV. and D.R. Lamb eds, Indianapolis, Benchmark Press, 401-430

Bürgi F et al. (2011), Relationship of physical activity with motor skills, aerobic fitness and body fat in preschool children: a cross-sectional and longitudinal study (Ballabeina), International Journal of Obesity, 35, 937-44

Caspersen CJ., Powell KE. and Christenson GM (1985), Physical Activity, Exercise, and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health-Related Research, Public Health Report, 100, 126-131

Donnelly JE. et al. (2016), Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review, Medicine and Science in Sports and Exercise, 48,1197-222

Epstein LH. et al. (1995), Effects of decreasing sedentary behaviour and increasing activity on weight change in obese children, Health Psychology 14, 109-115

Gutin B. and Owens S. (2011), The influence of physical activity on cardiometabolic biomarkers in youths: a review, Pediatric Exercise Science, 23,169-85

Husu P., Vähä-Ypyä H. and Vasankari T. (2016), Objectively measured sedentary behavior and physical activity of Finnish 7- to 14-year-old children- associations with perceived health status: a cross-sectional study, BMC Public Health, 16, 338

Lambourne K, Donnelly JE. (2011), The role of physical activity in pediatric obesity, Pediatric Clinics of North America, 58,1481-91

Morrow J. R. et al. (2009), 1958-2008: 50 Years of youth fitness tests in the United States, Research Quarterley for Exercise and Sport, 80, 1-11

O’Malley G. & Thivel D. (2015), Physical Activity and Play in Children Who are Obese, The European Childhood Obesity Group’s eBook on Child and Adolescent Obesity, Retrieved from ebook.ecog-obesity.eu

Pate R.R. et al.(2015), Prevalence of Compliance with a New Physical Activity Guideline for Preschool-Age Children, Childhood Obesity, 11, 415-420

Ring-Dimitriou S. et al. (2018), SALTO – study protocol and rationale of a community-oriented obesity prevention program in the kindergarten, Obesity Facts, 11, 234-246

Schimank U. (2008), Sport im Prozess gesellschaftlicher Differenzierung, In K. Weis, & R. Gugutzer Eds., Handbuch Sportsoziologie 68-74

Strong WB. et al. (2005), Evidence based physical activity for school youth, The Journal of Pediatrics, 146, 732-737

Thivel D., Chaput JP. and Duclos M. (2018), Integrating sedentary behavior in the theoretical model linking childhood to adulthood activity and health? An updated framework, Physiology & Behavior, 196, 33-35

Thorburn A. W. and Proietto J. (2000), Biological determinants of spontaneous physical activity, Obesity Reviews, 1, 87-94

Tremblay MS., SBRN Terminology Consensus Project Participants et al. (2017), Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and outcome, The International Journal of Behavioral Nutrition Physical Acticity, 14, 75

World Health Organization WHO (1968), Meeting of investigators on exercise tests in relation to cardiovascular function (WHO Technical Report 388), Geneva: World Health Organization

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ FOLLOW-UP

Παράρτημα 1 – Ενσυνείδητη Διατροφή

Amin, T. and Mercer, J. G. (2016), Hunger and satiety mechanisms and their potential exploitation in the regulation of food intake, Current obesityreports, 5, 106-112

Baerten, C. (2017), Mindful Eating, Mindful Eating, Conscious Living(ME-CL) training

The Center for Mindful Eating (2013), The Principles of Mindful Eating, Retrieved from The Center for Mindful Eating: https://thecenterformindfuleating.org/Principles-Mindful-Eating

The Institute of Food Science and Technology (2015), Hunger and satiety, Food Science & Technology, 20-23

Παράρτημα 3 – Καμπύλες Ανάπτυξης

Sanders JO., Qiu X., Lu X. et al. (2017), The Uniform Pattern of Growth and Skeletal Maturation during the Human Adolescent Growth Spurt, Scientific Reports, 7, 16705

Secker D. (2010), Promoting optimal monitoring of child growth in Canada: using the new WHO growth charts, Canadian Journal of Dietetic Practice and Research, 71, e1–e3.

Wang Y. and Chen HJ (2012), Use of percentiles and z-scores in anthropometry, Preedy VR eds, Handbook of anthropometry, New York: Springer, 29–48

World Health Organization, Body mass index – BMI, Geneva: World Health Organization, http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi

World Health Organization, Growth reference 5-19 years, BMI-for-age (5-19 years), World Health Organization, https://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/

World Health Organization, Growth reference 5-19 years, Height-for-age (5-19 years), World Health Organization, https://www.who.int/growthref/who2007_height_for_age/en/

World Health Organization, Growth reference 5-19 years, Weight-for-age (5-10 years), World Health Organization, https://www.who.int/growthref/who2007_weight_for_age/en/